loader

Politică de confidențialitate

Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.themagicharmony.com.

Conform Regulamentului Privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 si a Legii 190/2018, The Magic Harmony are obligația de a administra, în condiții de siguranță, datele personale ce îi sunt furnizate prin intermediul site-ului său.

The Magic Harmony garantează tuturor utilizatorilor săi securitatea datelor pe care le stochează şi transmite prin intermediul site-ului, www.themagicharmony.com. Informațiile reținute vor fi folosite pentru a putea trimite utilizatorilor confirmarea comenzilor, noutățile apărute,  promoţii, etc. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale The Magic Harmony, în calitate de operator de date.

Toate informațiile stocate prin intermediul formularelor completate de către fiecare utilizator în parte vor fi folosite de către The Magic Harmony, strict pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă clienților săi, cu respectarea legilor aflate în vigoare din acel moment.

Ținem să menționăm faptul că The Magic Harmony, nu va utiliza niciodată SPAM-UL, fără temei, nu va oferi adresele de e-mail ale utilizatorilor săi pentru nici un alt scop. Datele dvs cu caracter personal nu vor fi niciodată divulgate altor terți, în afară de The Magic Harmony, fără să fie cerut acordul fiecărui utilizator în parte.

În cazul în care autoritățile de drept vor cere, în mod expres, datele fiecărui client sau a tranzacțiilor aferente fiecărei comenzi, The Magic Harmony, va fi nevoită să ofere toate informațiile instituțiilor ce doresc verificarea acestora, numai dacă vor fi solicitate în conformitate cu legile actuale.

Ne poti contact direct la adresa de email office@themagicharmony.com sau la numerele de telefon 0728.271.038/ 0753.704.857.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Devenind utilizator al site-ului, The Magic Harmony va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/ întrebări/reclamații.

Scopurile prelucrării informtiilor

Devenind client al site-ului, The Magic Harmony va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi The Magic Harmony, respectiv preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

*Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și The Magic Harmony, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și The Magic Harmony.

– pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă The Magic Harmony în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și de arhivare.

* Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea The Magic Harmony de a respecta obligațiile legale ce îi revin și de a oferi serviciile prin intermediul site-ului.

– pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de către www.themagicharmony.com.

* Prelucrarea datelor dumneavoastră trebuie să aibă  la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea INFORMAȚIILE CONTULUI MEU. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând aceste informații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

* Prelucrarea datelor dumneavoastră are ca scop interesul legitim al www.themagicharmony.com de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site.

Devenind vizitator al site-ului, www.themagicharmony.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă(e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele, promoţiile şi serviciile oferite de The Magic Harmony, prin intermediul site-ului său.

* Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul dar și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, www.themagicharmony.com va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, www.themagicharmony.com va interpreta această acțiune că opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele, promoțiile și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la adresa office@themagicharmony.com.

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont exista cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, The Magic Harmony va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de www.themagicharmony.com pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.themagicharmony.com poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.themagicharmony.com în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri enumerate:

– pentru administrarea site-ului;

– în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către The Magic Harmony, prin intermediul site-ului;

– pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

– pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

 Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.themagicharmony.com pot fi transferate în afara României, dar doar către statele din cadrul Uniunii Europene.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.themagicharmony.com, conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea www.themagicharmony.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către www.themagicharmony.com a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

*acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

*în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

*în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

*în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

*în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale;

*datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil că, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.themagicharmony.com să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

*persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

*prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

*operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizate i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către www.themagicharmony.com către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al www.themagicharmony.com sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care www.themagicharmony.com poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa office@themagicharmony.com.