loader

Termeni și condiții de livrare

Data estimată de livrare poate varia în funcție de destinație, în pagina de comandă precum și în e-mailul de confirmare a comenzii. Produsele care nu necesită livrare, și care se achiziționează de pe site, vor fi transmise automat după achitarea acestora sau se vor onora în momentul realizării acestora, aici discutându-se despre orice serviciu ce implică interacțiunea directă cu beneficiarul acestuia.

Pentru categoriile de produse fizice, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării comenzii de către Vânzător.

Livrarea produselor se poate realiza prin intermediul curieratului sau a Poștei Române, la o adresă specificată în formularul de comandă.

Costurile livrării

Pentru fiecare comandă plasată pe www.themagicharmony.com, se va percepe un cost de transport ce diferă în funcție de modalitatea de livrare selectată de client în pagina de finalizare a comenzii.

Livrare prin curier

În cazul livrărilor prin intermediul curierului, clientul va achita un cost de transport ce diferă în funcție de adresa de livrare a clientului.

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), The Magic Harmony va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile.

Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar The Magic Harmony va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Dacă Clientul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor intră în sarcina The Magic Harmony.

Condiții de livrare

La solicitarea www.themagicharmony.com sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea receptionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către www.themagicharmony.com, la momentul predării produselor comandate către client la adresa selectată la momentul plasării Comenzii.

Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).

De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod special pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea fără obiecțiuni a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau a oricărui alt document de către Client la momentul recepției Produsului, Clientul recunoaște, în mod expres, primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate, iar orice reclamație ulterioară cu privire la viciile aparențe ale Produselor, nu va fi luată în considerare.

Comenzile plasate pe site-ul www.themagicharmony.com sunt livrate atât pe teritoriul României, cât și pe plan internațional.